Zakończyliśmy działania w ramach projektu „Moc Decyzji”, współfinansowanego ze środków Gminy Wielka Wieś.

Warsztaty, prowadzone przez pracowników Świetlicy miały na celu zwiększenie wiedzy uczestników na temat alkoholu oraz jego szkodliwych skutków, zarówno fizjologicznych, jak i psychologicznych oraz doskonalenie umiejętności asertywnego odmawiania alkoholu w tej grupie wiekowej.

W ramach warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, czym jest alkohol, jak oddziałuje na organizm człowieka, dyskutowali o tym, dlaczego ludzie, w tym młodzież, sięgają po alkohol oraz jakie są krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje jego spożywania. Za sprawą burzy mózgów i mapy mentalnej omówiliśmy także stereotypowy obraz alkoholika i skonfrontowaliśmy go z faktami, a więc z tym, że alkoholikiem może stać się każdy – bez względu na status społeczny, poziom wykształcenia, płeć czy wiek.

Dodatkowo, warsztaty poruszały temat pomocy osobom z problemem alkoholowym, rozpoznawania oznak uzależnienia oraz strategii niesienia pomocy bliskim. Uczestnicy dowiedzieli się gdzie szukać wsparcia, jeśli sami brykają się z problemem alkoholowym lub jeśli dotyka ich przemoc – fizyczna lub psychiczna – ze strony domowników, nadużywających substancji psychoaktywnych.

Zdajemy sobie sprawę, jak grupa do której przynależy młodzież, wpływa na jej zachowanie, sposób myślenia i priorytety. Jedną z kluczowych potrzeb człowieka, zwłaszcza w okresie dorastania, jest potrzeba przynależności. Dlatego tak ważna jest nauka asertywności, która pomoże w jasnym i efektywnym wyrażaniu swojego zdania, stanowiska, przekazywaniu własnych wartości i priorytetów oraz stanowczemu mówieniu “nie” osobom, namawiającym na spożycie alkoholu.

Wreszcie – uczestnicy mogli w sposób praktyczny poćwiczyć umiejętność asertywności. Młodzież wcielała się w różne role, brała udział w scenkach tematycznych, w których mogła wykazać się umiejętnością wyrażania własnego zdania, opinii, nie zawsze popularnej wśród rówieśników, oraz efektywnego, aczkolwiek grzecznego, odmawiania.

Skip to content