„Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia.”
Wiktor Hugo

Świetlica socjoterapeutyczna w Białym Kościele powstała w ramach projektu „Przełamując falę”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, będącego częścią Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podopiecznym naszej Placówki może zostać każde dziecko w wieku szkolnym, mieszkające na terenie Gminy Wielka Wieś.

Co sprawia, że nasza świetlica jest tak wyjątkowa?
Jesteśmy Placówką Wsparcia Dziennego i jak sama nazwa wskazuje – naszym głównym zadaniem jest wspieranie! Wspieramy rodziców i opiekunów w opiece i wychowaniu, ale wpieramy także dzieci i młodzież w nauce, realizowaniu swoich pasji, odkrywaniu talentów oraz nawiązywaniu nowych przyjaźni.

Co jeszcze nas wyróżnia?
Liczne zajęcia dodatkowe, które pomogą dzieciom poszerzyć swoje horyzonty:
zajęcia taneczne, warsztaty teatralne, indywidualne zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
codzienne zajęcia z wychowawcą świetlicy. 

Świetlica zapewnia także codzienny, dwudaniowy posiłek.

Wszystkie zajęcia, atrakcje i ciepłe posiłki, są bezpłatne!

Skip to content