Doskonale wiemy, jak wielką rolę odgrywa profilaktyka, w tym profilaktyka alkoholowa.

Jak podają statystyki, wiek inicjacji alkoholowej wynosi w Polsce 13 lat.

Youth Human Impact wraz z pracownikami Świetlicy są realizatorami projektu „Moc Decyzji”, współfinansowanego przez Gminę Wielka Wieś, którego działania obejmują warsztaty profilaktyki alkoholowej.

Skip to content